KANSAINVÄLINEN NUORISOVAIHTO

Nuorisovaihto on 16-21 -vuotiaiden nuorten, pääsääntöisesti kesäaikana tapahtuvaa 3-6 viikon mittaista tutustumista muihin maihin ja niiden kulttuuriin perheoleskelun ja kansainvälisten leirien muodossa. Se on kaksisuuntaista; Suomesta lähtee ja Suomeen saapuu nuoria. Se on erinomainen mahdollisuus nuorille ja isännöiville perheille päästä kansainväliseen kosketukseen ja saada usein elinikäisiä ystäviä muista maista. Monelle nuorelle se on myös ensimmäinen pitempiaikainen oleskelu vieraassa ympäristössä yksin ilman vanhempien mukanaoloa tarjoten siten merkittävän mahdollisuuden nuoren itsenäistymisessä. Vuosittain Suomesta lähtee yli 300 nuorta ja tänne saapuu noin 200 nuorta. Suomessa järjestetään tavallisesti 5 kansainvälistä leiriä kesässä. Klubit tukevat yhteisvastuullisesti Suomessa järjestettäviä kansainvälisiä leirejä.

Lions Club Sauvon matkastipendin hakemisesta ilmoitetaan vuosittain syys- lokakuun Kunnallislehdessä. Klubi valitsee nuorisovaihtoon lähetettävän nuoren stipendiä hakeneiden joukosta. Nuoren matkaa tuetaan taloudellisesti kutakin kertaa varten erikseen sovittavalla summalla. Lions Club Sauvo järjestää perheoleskelumahdollisuuden saapuville nuorille.

Lions Club Sauvo on toiminut aktiivisesti lähettäessään sauvolaisia nuoria nuorisovaihtoon. Jotta toiminta voisi jatkua sujuvasti myös tulevaisuudessa, on Lions Club Sauvon kyettävä järjestämään isäntäperheitä Suomeen saapuville nuorille.

Hyvä Sauvolainen, jos olet kiinnostunut toimimaan isäntänä ulkomaiselle nuorelle, ota yhteyttä nuorisovaihtoasiamieheemme:

Pekka Haarakallio
Sauvon-Kemiöntie 292
21570 Sauvo
puh. 044-2001147